Öka din lön som sjuksköterska genom bemanning

Det finns flera sätt att öka din lön som sjuksköterska. Ett sätt att öka lönen är helt enkelt att jobba via ett bemanningsföretag. Du kan välja mellan att vara anställd av bemanningsföretaget eller så fakturerar du via eget bolag. Vissa bemanningsföretag erbjuder utbetalningar av lön upp till två gånger per månad. Det är i sig en fördel jämfört med att vara mer traditionellt anställd hos en region eller privat vårdgivare.

En annan sak som man kan göra för att öka sin lön är genom att fortbilda och kompetensutveckla sig för att få ytterligare kunskaper. Genom att arbeta via ett bemanningsföretag har du även möjligheten att arbeta med olika saker, i olika delar av landet och hos såväl privata som kommunala vårdgivare. Genom detta kan du få olika erfarenheter och kunskaper som du kan tillvarata inom andra uppdrag.

Andra fördelar än enbart hög lön som sjuksköterska

Lönen är givetvis en viktig faktor i en anställning. Det finns dock också andra fördelar än lön för en sjuksköterska som arbetar via ett bemanningsföretag. Dessa är bland annat:

  • Stor flexibilitet gällande arbetsplats och uppdrag. Du har själv möjlighet att välja när och vart du vill arbeta och i vilken omfattning. Du kan till exempel ta mer långvariga uppdrag eller så vill du ha kortare sådana, arbeta heltid eller på timmar. Dessutom har du också valfrihet när det gäller vart i landet du vill arbeta.
  • Varierande arbetsuppgifter och mer kliniskt arbete.

  • En personlig kontaktperson på bemanningsföretaget. Denna kontaktperson kan du ha tät kommunikation med från allra första början. Sedan finns denna person med dig inför, under och efter varje enskilt uppdrag. Har du dessutom funderingar eller frågor om allt från lön till mer praktiska saker så pratar du med kontaktpersonen. Du får också löpande feedback från denna person.

Dessutom får du andra fördelar än lön som sjuksköterska genom ett bemanningsföretag såsom bra arbetsvillkor, uppskattning från dem du arbetar hos och löpande kompetensutveckling. Du får även varierande arbetsuppgifter och mer kliniskt arbete. På så sätt slipper du den större delen av administrationen för att istället ha mer kontakt med patienter.