Olika täckning för olika mobilnät i Sverige

Beroende på om man bor i en storstad och längre söderut i Sverige spelar det inte lika stor roll vilket operatör man väljer då de flesta fungerar väldigt bra i södra Sverige. De flesta större städer i Sverige har näst intill hundraprocentig täckning oavsett var i landet man befinner sig. Spenderar man mer tid på landsbygden eller i Sveriges norra delar kan det vara bra att se över vilka operatörer som levererar bäst täckning. Även om man bor i en större stad där täckningen är väldigt bra kan det finnas områden som man ofta rör sig i där samma operatör inte har tillgänglighet att ge samma kvalitativa täckning. Det kan vara ett skogs eller bergsområde, sommarstuga, fjällstuga eller arbetsplats. Därför är det viktigt att studera de olika operatörernas täckningskartor för att få en insyn i var masterna finns placerade.

Denna sida nämner olika mobilnät i Sverige.

Hur man testar täckning

För att få allra bäst upplevelse av en specifik operatörs täckning är det såklart bäst att testa det i realtid. Vissa operatörer kan gå med på och erbjuda en testvecka av abonnemanget innan man skriver avtal. Genom detta kan man besöka de områden man spenderar mest tid på och undersöka hur bra täckningen faktiskt är. Ett annat alternativ är också att fråga vänner, familj eller grannar hur det upplever sin täckning med deras specifika operatör. Att motta god täckning kan också bero på vilket typ av mobil man har, en nyare telefon kan ha en mer utvecklad teknologi som lättare känner av nätet. Medan en äldre version med samma operatör kan ha sämre täckning.

Idag finns det en mängd olika operatörer som har mängder med erbjudanden och olika typer av abonnemang. De flesta lågpris operatörerna har inte egna mobilnät utan hyr in sig hos någon av de större operatörerna. exempelvis använder sig Hallon och Chilimobil av Tres nätverk, Halebop och Telness Företag använder sig av Telias medan Vimla och Fibio hyr in sig på Telenors nätverk. För vissa kan täckningen vara av största vikt om man är i behov av täckning via arbete eller om man råkar ut för en olycka i områden som är längre från en storstad.

Operatörer med bäst täckning

  • Telia
    Har bäst täckning i hela Sverige, södra som norra delar och flera lågpris operatörer hyr även in sig på Telias nät. 5G finns också tillgängligt i Telias nät.
  • Tele2 och Telenor
    Har båda bra täckning inom 4G nätet och fungerar i stort sätt hela Sverige.

Operatör med sämst täckning

  • Tre
    Har betydligt sämre täckning än de två föregående och fungerar bäst från Gävle och söderut.