Vilket behov har ditt företag av företagslarm?

Det är ytterst få företagare som vet exakt vilka olika larmfunktioner ett företagslarm kan bestå av samt vilken säkerhetsnivå som kan uppnås. Det enklaste är att boka en gratis genomgång med ett större larmbolag. En genomgång som avslutas med kostnadsfri offert – vilket gör det enkelt att jämföra de olika alternativen.

Boka kostnadsfri rådgivning för företagslarm

De allra flesta larmbolag erbjuder kostnadsfri rådgivning på plats i företagets lokaler. En träff bokas in varpå en tekniker kommer och ser på lokalerna, verksamheten samt om det finns speciella skyddsbehov. Därefter ger de förslag och offert på ett företagslarm anpassat utifrån dessa förutsättningar.

Det företagare ofta tänker på är inbrotts- och brandlarm men idag finns en rad funktioner som ökar säkerheten både för de anställda och egendom. Exempel är:

    • Driftslarm – Kommer aktiveras om exempelvis värmen är för hög eller en maskin står utan el. Med andra ord tillfällen då driften ligger nere och företaget förlorar produktion.
    • Fuktlarm – Kommer aktiveras om enheten utsätts för fukt. Ett snabbt sätt att upptäcka vattenskador eller tillfällen då vattenskador snart kommer att uppstå.
    • Dimlarm – En tjock dimma aktiveras i rummet där inbrott skett. Ett sätt att skydda extra dyra föremål eller kassaskåp.
    • Besöksräknare – Har kontroll på hur många personer som är inne i en lokal.
    • Kamerabevakning – Bevakning med rörelsesensorer och inspelningsfunktion

Flera besök – flera offerter

Att få besök av en tekniker som förklarar hur ett företagslarm kan byggas upp genomförs alltså både för att få offert och en större förståelse för vilken säkerhet som kan uppnås.
Samtidigt är det stor skillnad mellan de olika bolagen gällande vilka tjänster de kan erbjuda samt prisnivåer. Det kan alltså vara intressant att kontakta ett par olika bolag och be dem om gratis genomgång av företagslarm i företagets lokaler. Därmed ges även en bredare bild av vilken säkerhet som de olika bolagen kan erbjuda samt vilka fördelar de lyfter fram.

Med offerter från flera bolag blir det även lättare att ställa dessa mot varandra. Däremot blir det självklart lite missvisande att enbart se på priset då tjänsterna skiljer sig något åt. Ett exempel kan tas kring vad som gäller kring utryckning av väktare om larmet skulle aktiveras.

En del bolag anger att det ingår fria utryckningar. Det innebär att väktare kan åka ut och kontrollera läget obegränsat antal gånger utan att det kostar företaget något. Andra har begränsat antal fria utryckningar medan andra tar en avgift per gång.